Przycisk "Ustawienia"

Przycisk "Ustawienia", w pasku narzędzi, otwiera "okienko z ustawieniami", gdzie można skonfigurować i dostosować ustawienia CKFindera, tak jak na poniższym zrzucie ekranu:

Wszystkie ustawienia są automatycznie zapisywane używając "ciasteczek" (cookies). Ciasteczka to małe pliki zawierające prywatne informacje dla poszczególnych stron internetowych.

W celu zamknięcia okienka z ustawieniami, kliknij przycisk "Zamknij" albo kliknij ponownie w przycisk "Ustawienia" w pasku narzędzi.

Opcje konfiguracyjne

Wszystkie opcje konfiguracyjne powiązane są z oknem plików. Są one używane do kontroli, w jaki sposób informacje zostaną w nim wyświetlone.

Widok

Kontroluje sposób wyświetlania plików w oknie plików:

Wyświetlanie

Służy do ustawienia ilości informacji dostępnej w oknie plików. Dla przykładu, poniżej zamieszczono zrzut ekranu ustawień, gdzie żadna z opcji nie została wybrana aż do momentu, w którym wybrane zostały wszystkie opcje:

Sortowanie

Służy do kontroli według jakiego porządku pliki zostaną wyświetlone. Dostępne opcje to: alfabetyczne sortowanie według nazwy, według daty utworzenia a także według rozmiaru pliku.