CKFinder - Interfejs Użytkownika

Interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby był przejrzysty i intuicyjny nawet dla nowych użytkowników. Większość dostepnych komend jest łatwo dostępna przy uzyciu menu kontekstowego myszy i może zostać wykonana jednym kliknięciem.

Poniżej przykładowy zrzut z ekranu przedstawiający CKFindera:

CKFinder Screenshot

  1. Drzewo katalogów: zawiera listę katalogów w postaci "drzewa", po którym można nawigować. Katalogi służą do lepszego zorganizowania plików.
  2. Drzewo plików: wyświetla listę plików w aktualnym katalogu.
  3. Pasek narzędzi: zestaw przycisków, które po kliknięciu wykonują odpowiednie funkcje.
  4. Pasek statusu: przestrzeń używana do wyświetlania informacji odnośnie wybranego pliku, ilości plików w katalogu itp.
  5. Menu kontekstowe: zestaw pozycji dostepnych po kliknięciu na wybrany obiekt prawym klawiszem myszy. Służy ono do wykonywania operacji specyficznych dla danego obiektu. Dostępne operacje zmieniają się w zależności od tego, co zostało wybrane.