Pasek narzędzi

Pasek narzędzi to specjalne miejsce na samej górze interfejsu użytkownika CKFindera. Zawiera on zestaw przycisków, które należy kliknąć aby wykonać wybraną akcję. Poniżej przykładowy zrzut ekranu:

Przyciski

Poniżej przedstawiona została lista przycisków dostępnych w CKFinderze: